02ธ.ค.2023
COVID-19 Big Hearts Policy Update Calling All Climate Champions To Apply

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

home-1_01-2
Picture15

มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ
ONELOVE FOUNDATION

ในปี พ.ศ. 2550 “มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ” เริ่มต้นจากโครงการเล็กๆ ที่ชื่อว่า “One Love Changes One Life หนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการแบ่งปันความหวัง กำลังใจ สนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และจากปณิธานแห่งความตั้งใจที่จะสร้างจิตสำนึกในการแบ่งปันความหวังและกำลังใจ จึงจัดตั้งเป็น “มูลนิธิหนึ่งน้ำใจ” หรือ One Love Foundation ในปี พ.ศ. 2552 โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือและพร้อมจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้……

ให้...

การสนับสนุนด้านการศึกษากับโรงเรียน และ เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร

ให้...

การสนับสนุนด้านสุขภาพ ในการรักษาพยาบาล รวมถึงบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้

ให้...

ความร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคม

หนึ่งน้ำใจ เพื่อหนึ่งชีวิตใหม่ / One Love Changes One Life

ในทุกปีทางมูลนิธิฯ และจิตอาสาจะลงพื้นที่สร้างอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งนำหน่วยแพทย์ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพให้กับเด็กๆ และชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง รวมถึงจัดทำอาหารกลางวัน บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬามอบยาพร้อมเวชภัณฑ์ โดยหวังเพียงเป็นส่วนหนึ่งในการหยิบยื่นโอกาส การแบ่งปัน มอบความหวัง กำลังใจ

หนึ่งน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้

มีผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับการรักษาที่ดีมีมาตรฐานและกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง อาทิเช่น ผู้ป่วยโรคผู้ป่วยธาลัสซีเมีย, ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม, ผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจก ,ผ่าตัดมะเร็งช่องปาก เป็นต้น

 
 

บริจาค/DONATE

 
013-800x800